За нас

Медицински комплекс "Сердика"

От началото на съществуването си Медицински комплекс „Сердика“ изгради най-голямата верига от здравни и социални заведения в България.

Утвърдихме нов стандарт със световно качество в предоставянето на здравна грижа в сферата на долекуването рехабилитацията и дългосрочната грижа за възрастни пациенти.

Предпочитан и коректен работодател

Партниране в развитието на уменията на служителите и организиране на корпоративни обучения според нуждите на комплекса.

Позициониране на „Сердика“ като предпочитан и коректен работодател.

Ключови партньорства

Болници, медицински и социални заведения

Медицински университети, НСА, 

Партньорства с компании с широк набор от услуги

Сертификати и признания:

Технологии

Софтуер за отчинтане на медицински дейности

Подпомага дейността по контрол на извършените процедури на ниво пациент:

  •  Назначаване на индивидуални планове за рехабилитация 
  •  Проследяване на извършените манипулации за пациент
  •  Преглед на терапията и контрол на назначената терапия
  •  Сигнализация при проблем от страна на пациент

Роботизирани уреди

Софтуер и задвижващи механизми за рехабилитация на всяка една част от тялото:

  •  Преобучение на мозъка за движение правилно на крайниците
  •  Безупречна дозировка на натоварването за максимален ефект
  •  Проследяване на прогреса и представянето при всяка една   процедура
  •  Обобщаване и анализ на данни за представянето по различни   диагнози

Tyromotion + Lokomat:

Софтуер за отчитане на медицински манипулации